30/6/2022 – Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Am 7, 10-17

“Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Bài trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi loạn chống đức vua, ngay trong nhà Israel, xứ sở không chịu nghe các lời của y”. Vì đây, Amos nói rằng: “Giêrôbôam sẽ chết vì gươm, và dân Israel sẽ bị đày xa xứ sở”. Và Amasia đã nói với Amos: “Hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Giuđa mà kiếm ăn và nói tiên tri. Ðừng ở Bêthel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương quốc”. Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri: nhưng tôi là một mục tử, chuyên trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo tôi: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”. Và này, hãy nghe lời Chúa phán: “Người bảo: Chớ nói tiên tri chống lại Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần”. Chính vì thế mà Chúa phán như sau: “Vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố. Con trai con gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phân tán. Chính ngươi, ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp, và dân Israel sẽ bị đày ải xa quê hương mình”.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Mt 9, 1-8

“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Để các ông biết ở dưới đất Con Người có quyền tha tội,
Người nói với kẻ bại liệt:
Hãy chỗi dậy, vác chõng mà về…”

   1/ Quyền tha tội là quyền thiêng liêng cao cả chỉ mình Thiên Chúa có quyền ấy (Đức Mẹ và các thánh chỉ cầu bầu chứ không thể tha tội).

   2/ Các biệt phái nghĩ đúng nếu một ai đó không phải là Chúa Giêsu dám nói lời tha tội.

   3/ Chúa Giêsu tuyên bố tha tội vì Chúa là người đồng thời là Thiên Chúa.

   4/ Để làm chứng điều này Chúa Giêsu, sau khi nói: “Tội con được tha” đã nói tiếp: “Hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Người bại liệt đứng dậy tức khắc… khiến dân chúng ca tụng Chúa.

   5/ Ai có toàn quyền thì có thể trao quyền ấy cho người mình chọn. Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền tha tội cho các tông đồ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23).

   6/ Bí tích giải tội đã được chính Chúa Giêsu thiết lập. Các tông đồ tiếp tục trao quyền đó cho những người kế vị… cho đến tận thế.

   7/ Tạ ơn Chúa Giêsu, chúng ta là con người yếu đuối, sa đi ngã lại… nếu không có bí tích giải tội làm sao chúng ta được ơn tha thứ…?

   8/ Khi nói với anh bại liệt “Tội con được tha”. Chúa cho biết có mối liên kết giữa tội và bệnh tật.

   Không phải hết mọi trường hợp nhưng phần lớn bệnh tật là do tội mà ra. Thí dụ nghiện rượu thì bị xơ gan… rồi ung thư gan, chích hút rồi chơi bời … xi đa là chắc chắn… Cho nên giữ đạo tốt, sống nghiêm túc… cũng giúp tránh được nhiều bệnh tật không đáng có.

***********

Xin cho chúng con năng lãnh nhận Bí tích Giải Tội và sống đạo thật tốt để được khỏe xác, mạnh hồn. Amen.    

WGPKT(26/06/2022) KONTUM