Giáo Huấn Vui. Kỳ 2: số 8-13 Vui Mừng Và Hân Hoan

Cái gì mà… Cho em gần thánh thêm chút nữa…!

Playlist tất cả các số: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcGqDoPAfGMqxjhpOS2s14-
Thanh xuân như một ly trà
Nghe xong tông huấn mới là thanh xuân…:)

Văn Yên, SJ – Vatican News

WGPKT(04/12/2019) KONTUM