Phòng Khám Đi Động Ở Quảng Trường Thánh Phêrô Khám Tim Miễn Phí Cho Người Nghèo

Một phòng khám sức khỏe di động đã dừng lại ở quảng trường thánh Phêrô hôm thứ Hai 25/10/2021 để làm việc trong 9 giờ, khám tim và khám tổng quát miễn phí cho người nghèo và người vô gia cư sống gần Vatican.

Vatican News Tiếng Việt
WGPKT(28/10/2021) KONTUM