Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (31.10.2021 – Chúa Nhật XXXI Thường Niên –Năm B)

Điều Răn Hàng Đầu

(Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 31 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tính ưu việt của đạo Chúa, là yêu mến Chúa hết lòng và thương yêu đồng loại như chính mình, vì Thiên Chúa là Ðấng “trọn tốt trọn lành”, đáng cho mọi người kính mến hơn hết, và đồng loại là chính hình ảnh của Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm tuân giữ giới răn trọng nhất của Chúa, là “mến Chúa hết lòng và yêu người như mình”.

  • BÀI ĐỌC I: (Ðnl 6,2-6)

Đaniel là người trung tín, được Chúa ban cho thần khí siêu phàm.  Những kẻ ganh ghét tìm cách hảm hại ông. Nhờ tin vào Chúa, ông được Thiên Chúa bảo vệ.

  • BÀI ĐỌC II: (Dt 7,23-28)

Thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là vị Thượng Tế muôn đời thánh thiện cao cả. Người tự hiến dâng chính mình và chỉ một lần là đủ để đền tội cho dân.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu đã dạy rằng : Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình ; không có giới răn nào khác quan trọng hơn hai giới răn này. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và sống đúng lời dạy của Chúa :

  1. Tuân giữ lề luật Chúa là bổn phận của tất cả mọi thành phần dân Chúa./ Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn thực thi đúng lời Chúa dạy / để chứng minh cho mọi người hiểu rằng :/ người công giáo mến Chúa là để yêu người / và yêu người là để chứng tỏ lòng mến Chúa.
  1. Người công giáo luôn tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự / và thực hành luật bác ái yêu thương với đồng loại./ Xin cho mọi nhà cầm quyền trong xã hội hiểu biết rằng / lòng mến Chúa của người Công giáo không gây thiệt hại gì cho tình yêu đồng loại / trái lại còn giúp họ yêu thương đồng bào trọn hảo hơn.
  1. Trên thế giới ngày nay vẫn luôn tồn tại những người bần cùng đói khổ./ Xin cho mọi người đang thiếu tình thương,/ thiếu sức khỏe,/ không có công ăn việc làm / gặp được những người thật tình giúp đỡ vì lòng mến Chúa và vì lòng yêu thương họ.
  1. Kính Chúa mà không yêu thương tha nhân là kẻ nói đôi./ Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết bày tỏ lòng mến Chúa yêu người một cách thành thật và cụ thể / để loại trừ thói giữ đạo bề ngoài và giả hình.
  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin cho chúng con biết khi mến Chúa thì phải biết thực thi lòng yêu thương mọi người chung quanh trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(30/10/2021) KONTUM