Thánh Lễ Mừng 100 Năm Thành Lập Giáo xứ La Sơn – Giáo phận Kon Tum

BMVTT GPKT
WGPKT(04/05/2022) KONTUM