Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam: Cộng Đoàn Công Giáo Có Nên Diễn Kịch Táo Quân Hay Không?

VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM:
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO CÓ NÊN DIỄN KỊCH TÁO QUÂN HAY KHÔNG?

Michel Nguyễn Hạnh

Được sự đồng ý của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin / Hội đồng Giám mục Việt Nam, thầy Michel Nguyễn Hạnh – Thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin và chuyên gia văn hóa tín ngưỡng Việt Nam – trả lời câu hỏi: Cộng đoàn Công giáo có nên diễn kịch Táo Quân hay không?

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn