Hội Nhi Đồng Truyền Giáo (Bài 9)

BÀI 9 – HỘI NHI ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng

(Mc 10, 14)

A. Mở đầu

Mục đích: Giúp tham dự viên hiểu rõ hơn về Hội Nhi đồng Truyền giáo và tham gia Hội này theo hướng dẫn của Hội Thánh.

Nội dung: Gồm ba ý chính:

1) Vị sáng lập Hội Nhi đồng Truyền giáo.

2) Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo.

3) Nhiệm vụ của mỗi Hội viên.

Yêu cầu:

1. Luôn có quyển Tân ước trong tay, để có thể tiếp xúc trực tiếp với Lời Chúa.

2.Tích cực suy nghĩ và thảo luận các câu hỏi của bài

B. Gợi ý trình bày nội dung

1.      Vị sáng lập Hội Nhi đồng Truyền giáo

a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

1. Theo bạn, các em trong lứa tuổi thiếu nhi như các con cai của bạn có thể tham gia việc Loan Báo Tin Mưng được không?

2. Bạn có nghĩ đến việc giáo dục con cái từ còn bé nhỏ mau sau sẽ dâng mình cho Chúa trong on gọi linh mục và tu sĩ không”

b. Diễn giải đề 1:

Đức cha Janson sinh ngày 03/11/1785 tại Paris, nước Pháp. Từ khi còn bé, Janson đã quan tâm đến người nghèo khổ và các bạn bè xung quanh. Năm 18 tuổi, Janson đi lính, sau đó tiếp tục việc học tại Paris và đi tu rồi trở thành linh mục. Năm 1823, cha Janson được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Nancy ở tuổi 38.

Ngay sau khi được bổ nhiệm làm giám mục, Đức cha Janson bắt đầu tổ chức các buổi tĩnh tâm và hoạt động truyền giáo tại tất cả các giáo xứ trong giáo phận. Cuộc đời của ngài được Thiên Chúa huấn luyện qua những thử thách gian nan.  Khi thấy việc làm của chị Pauline Jaricot lập ra Hội Truyên bá Đức tin cho người lớn đè làm việc truyền giáo, Ngài cũng nghĩ rằng tại sao mình không áp dụng tinh thần này cho các trẻ em để giứp các em tham gia việc truỳen gíao từ khi còn bé nên đã lập ra Hội Nhi Đồng Truyền giáo vào ngày 19/05/1843.

2.      Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo

a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

1) Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo bao gồm những ai?

2) Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo ghi nhớ điều gì?

b. Diễn giải đề 2 :

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là ân sủng của Chúa Thánh Thần ban cho Hội Thánh và hoa quả của lòng nhiệt thành truyền giáo nơi các vị sáng lập. Các Hội này luôn khích lệ tất cả các tín hữu tham gia vào đời sống tông đồ của Hội Thánh (x. Điều Lệ, 12). Do đó, tất cả mọi Kitô hữu đều có thể và rất cần trở nên thành viên của các Hội Giáo hoàng truyền giáo tùy theo chức năng của mình.

 Tuy nhiên, để thuận tiện về mặt tổ chức, thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo được đề nghị (chứ không bắt buộc) như sau: 1) thành viên nòng cốt: phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Huynh trưởng và Giáo lý viên hoặc giáo viên…. 2) các thành viên khác: Những phong trào hay nhóm thiếu nhi Công giáo khác.

Khi tham gia vào Hội Nhi đồng Truyền giáo, các thành viên luôn nhớ mình thực sự là môn đệ của Chúa Kitô và đang cộng tác với Đức Thánh Cha để loan báo Tin mừng trong môi trường sống và công việc hằng ngày.

Chính vì thế, các thành viên cần có đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa và quảng đại trong việc tông đồ. Đối với các thành viên thiếu nhi, cần ghi nhớ: hôm nay em là thiếu nhi, ngày mai em là linh mục hoặc tu sĩ và em luôn là con của Chúa. Điều này giúp các em xác định căn tính của mình là con Chúa và sống theo những hướng dẫn của Ngài thông qua Hội Thánh.

3.      Hoạt động của Hội Nhi đồng Truyền giáo

a. Năm phút tham dự viên thảo luận (nhóm 3 người thảo luận tại chỗ)

1. Theo bạn, thiếu nhi có nhiệm vụ truyền giáo không, tại sao?

2. Chia sẻ trong nhóm một vài việc cụ thể bạn nghĩ thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo có thể làm.

b. Diễn giải đề 3 :

Có người cho rằng các thiếu nhi chưa loan báo Tin mừng được vì còn nhỏ quá. Suy nghĩ như vậy không đúng và có thể làm tổn hại cho việc truyền giáo. Tuy là thiếu nhi nhưng các em vẫn là môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu và có trách nhiệm làm chứng cho Ngài trong khả năng của mình, bởi vì em đã được Rửa tội.

Là thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo, trước hết, em cầu nguyện cho việc truyền giáo, bởi vì đây là điều cần thiết và đem lại hiệu quả nhất. Cách cụ thể là mỗi ngày dâng một kinh Kính Mừng và mỗi tháng dâng mười lăm phút chầu Thánh Thể thầm lặng cầu nguyện đặc biệt cho các thiếu nhi trên toàn thế giới cũng như cho công cuộc loan báo Tin mừng trong Hội Thánh. Kế đến, em bỏ heo tiết kiệm gửi cho Đức Thánh Cha để ngài giúp cho những bạn thiếu nhi trên toàn thế giới.

C. Tóm tắt bài học

1. H. Vị sáng lập Hội Nhi đồng Truyền giáo là ai?

T. Vị sáng lập Hội Nhi đồng Truyền giáo là ĐGM Charles de Forbin-Janson. Ngài sinh ngày 03/11/1785 tại Paris, nước Pháp. Ngài thiết lập Hội Nhi đồng Truyền giáo ngày 19/05/1843.

2. H.Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo bao gồm những ai?

T. Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo bao gồm: phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Huynh trưởng và Giáo lý viên hoặc giáo viên hoặc những phong trào hay nhóm thiếu nhi Công giáo khác.

3. H.Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo ghi nhớ điều gì?

T. Thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo ghi nhớ mình thực sự là môn đệ của Chúa Kitô và đang cộng tác với Đức Thánh Cha để loan báo Tin mừng trong môi trường sống và công việc hằng ngày.

4. H.Thiếu nhi có nhiệm vụ truyền giáo không, tại sao?

T. Thiếu nhi là môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu và có trách nhiệm làm chứng cho Ngài trong khả năng của mình, vì đã được Rửa tội.

5. H.Việc làm cụ thể của thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo là gì?

T. Là thành viên Hội Nhi đồng Truyền giáo, trước hết, em cầu nguyện cho việc truyền giáo. Kế đến, em tiết kiệm chi tiêu để cộng tác với Đức Thánh Cha giúp những bạn thiếu nhi trên toàn thế giới.

WGPKT(07/09/2021) KONTUM