Bà Cố Anê Bạch Thị Đây

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hiệp

(Thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ, hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Thới Bình, Cà Mau)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ANÊ BẠCH THỊ ĐÂY

Sinh ngày 10.10.1942

Địa chỉ: Giáo xứ Phương Quý, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

Thuộc Giáo Hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 8g00 thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Hưởng thọ 77 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14 giờ 00 thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Tại Nhà Thờ Phương Quý, Giáo Hạt Kon Tum.

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ sự.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ ANÊ mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P


WGPKT(30/10/2019) KONTUM