Cáo Phó: Bà Cố Anna Đặng Thị Khiêm (Đính Chính Giờ Lễ)

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Tôma Aquinô Trần Duy Linh

(Chánh xứ Đức Hưng, hạt Chư Prông, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ ANNA ĐẶNG THỊ KHIÊM

Sinh năm 1925

Địa chỉ: Giáo Xứ Bác Ái, ngã ba Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Đã được Chúa gọi về lúc 12g30 thứ Tư, ngày 08 tháng 01 năm 2020.

Hưởng thọ 95 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 15giờ00 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Bác Ái, Giáo Phận Buôn Mê Thuột.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố ANNA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(09/01/2020) KONTUM