Bà Cố Isave Võ Thị Hồng

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Nữ tu Anna Phan Thị Thanh Thuyên, CQP(hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Chúa Quan Phòng Phước Lý – Đồng Nai)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ISAVE VÕ THỊ HỒNG

Sinh năm 1965

Địa chỉ: Giáo Xứ Phương Quý, Giáo Phận Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 16g50 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Hưởng dương 54 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14g30, chiều thứ Hai
ngày 02 tháng 9 năm 2019 .
Tại Nhà Thờ Phương Quý, Giáo Phận Kontum 

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố ISAVE mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P