Cáo Phó: Bà Cố Anna Lý Thị Kiều

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ Tu Maria Đỗ Thị Thái Hòa, SPC

(Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres,

Đang phục vụ tại Cộng Đoàn Phaolô Phú Bổn, Giáo Xứ Phú Bổn, Giáo Hạt Ayun Pa)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ ANNA LÝ THỊ KIỀU

Sinh năm 1939, tại Vĩnh Phúc

Địa chỉ: 11 Lương Thạnh, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm – Hoa Lư, Giáo Hạt Pleiku

Đã được Chúa gọi về lúc 02h20’ Thứ Tư, ngày 27 tháng 01 năm 2021.

Hưởng thọ 82 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 14g00 thứ Sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Tại Nhà Thờ Mẹ Vô Nhiễm – Hoa Lư

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ tế

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ ANNA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(27/01/2021) KONTUM