Thông Báo Của Ban Giáo Dục Giáo Phận

Giáo Phận Kon Tum

BAN GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH

GẶP MẶT, CHÀO THĂM VÀ CHÚC TẾT

NĂM 2021 – TÂN SỬU


Kính thưa quý Cha, quý Thầy Cô và các bạn Sinh Viên quý mến,
Chương trình gặp mặt, chào thăm và chúc tết Đức Cha như sau:
1. Địa điểm: Nhà Thờ Giáo Xứ Kon Jơdreh, xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

(Cha Chính Xứ: Phaolô Nguyễn Hùng Sơn)

  1. Thời gian, chương trình:

*  Thứ Sáu, ngày 05 tháng 02 năm 2021: 
      14h00: sinh viên tập trung, sinh hoạt vòng tròn.
      15h00: chia sẻ và trao đổi.
      16h30: sinh hoạt tự do
      17h30: Thánh Lễ
      18h30: cơm tối
      19h00: lửa trại, văn nghệ
* Thứ Bảy, ngày 06 tháng 02 năm 2021: 
      8h30: quý Thầy Cô tập trung
      9h00: chia sẻ và giao lưu
      10h00: Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Aloisiô chủ tế.
      Sau Thánh lễ chúc Tết Đức Cha.
      11h30: bữa cơm huynh đệ.
Kính xin quý Cha thông báo cho quý Thầy Cô và các bạn Sinh Viên trong giáo xứ đến tham dự. Kính mời quý Cha tham dự và đồng tế Thánh Lễ tạ ơn.

Thay mặt Ban Giáo Dục kính cám ơn.

 

Lm Phaolô Nguyễn Hùng Sơn

Trưởng Ban

WGPKT(27/01/2021) KONTUM