Cáo Phó: Bà Cố Matta Nguyễn Thị Hồng

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Matta Võ Thị Kim Chi

(Thuộc Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ HỒNG

Sinh ngày 05 tháng 5 năm 1932, tại Phổ Văn, Đức Phổ, Quãng Ngãi.

Hiện ở : 53 Mạc Đỉnh Chi, Tổ 8, Phường Hoa Lư, Tp. Pleiku – Gia Lai  

Đã được Chúa gọi về lúc 03h30’ thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Hưởng thọ 88 tuổi.

Thánh lễ An Táng: lúc 14h00 thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 

Tại Nhà Thờ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư – Giáo Hạt Pleiku – Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MATTA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(17/11/2020) KONTUM