Cáo Phó: Ông Cố Martinô Ya Bơi

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Thầy Martinô Ya Nghiệp

(Thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, CM

Đang phục tại Nhà Kon Xơm Luh, Kon Rẫy, Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố MARTINÔ YA BƠI

Sinh năm 1950, tại Lâm Đồng

Địa chỉ: Giáo Xứ Próh, Giáo Hạt Đơn Dương, Giáo Phận Đà Lạt

Đã được Chúa gọi về lúc 18g30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 01 năm 2022

Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 06g00 thứ Hai, ngày 24.01.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Próh, Giáo Phận Đà Lạt

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ MARTINÔ sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(23/01/2022) KONTUM