Cáo Phó: Nữ Tu Maria Joseph Y Kyĩu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

 Giáo Phận Kon Tum, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình

Trân trọng báo tin:

Nữ tu Marie Joseph Y Kyĩu

Sinh ngày 28.12.1943

tại Plei Rơngol Khop, xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Đã được Chúa gọi về lúc 15h30′ thứ Sáu, ngày 07 tháng 01 năm 2022

tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Hưởng thọ 79 tuổi với 59 năm Khấn Dòng

* Nghi thức nhập quan:

19g30 thứ Sáu, ngày 07 tháng 01 năm 2022

* Thánh Lễ An táng được cử hành

lúc 14h00′ chiều thứ Bảy, ngày 08-01-2022

Do Đức Cha Aloisiô Chủ Tế, tại Nhà Nguyện Hội Dòng Ảnh Phép Lạ,

số 14 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

An táng tại Đất Thánh Giáo Phận (trong nghĩa trang Tp Kon Tum)

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Yă MARIE JOSEPH sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

WGPKT(08/01/2022) KONTUM