Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Hyik

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ,

và Gia Đình Yă Blandine Y Thuý

(Đang phục vụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ JUXE A HYIK

Sinh ngày 25/12/1954, tại Kon Tum

Địa chỉ : thôn Plei Jơdrâp, xã Đăk Năng, Tp Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 17h00′, ngày 02 tháng 11 năm 2021.

Hưởng thọ 67 tuổi.

Thánh lễ An Táng: lúc 09h00′ sáng thứ Năm, ngày 04 tháng 11 năm 2021 

Tại Nhà Thờ Plei Jơdrâp, xã Đăk Năng, Tp Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ JUXE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

 

WGPKT(03/11/2021) KONTUM