Cáo Phó: Thầy Phó Tế MÉDARD MARIA NGUYỄN TẤN PHÁT

Giáo Phận Kon Tum và Tang quyến kính báo:

 Thầy Phó Tế MÉDARD MARIA NGUYỄN TẤN PHÁT

Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1955

Chịu chức Phó Tế ngày 18 tháng 3 năm 2015

Là giáo sĩ thuộc Giáo Phận Kon Tum

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 23 giờ 07′ Thứ Sáu, ngày 05 tháng 6 năm 2020,

tại Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

Hưởng thọ 65 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm lúc 07g00 Chúa Nhật, ngày 07.6.2020

Di quan về Tòa Giám Mục lúc 09g45 Chúa Nhật, ngày 07.6.2020

Thánh Lễ An Táng cử hành vào lúc 08g30 thứ Hai, ngày 08.6.2020

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum, 13 Nguyễn Huệ, Kon Tum

An táng tại Nghĩa Trang dành cho các linh mục và tu sĩ Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Médard Maria mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P.

WGPKT(06/06/2020) KONTUM

TIỂU SỬ THẦY PHÓ TẾ

MEDARD MARIA NGUYỄN TẤN PHÁT

Thầy Phó Tế Médard Maria Nguyễn Tấn Phát

Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1955,

tại Phương Nghĩa, Kon Tum

Là con thứ 3 trong gia đình 10 người con.

Cha Mẹ là Ông Đaminh Nguyễn Văn Tuân và Bà Matta Lê Thị Y đã qua đời

Từ 1991 đến 2001: tu học tại Đà Lạt

Từ 2001 đến 2006: tu học tại Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô

Tháng 10 năm 2006: tìm hiểu ơn gọi thừa sai tại Giáo Phận Kon Tum, và ước nguyện  trở thành một phó tế vĩnh viễn trong ơn gọi thừa sai Kon Tum (trích thư thỉnh nguyện ngày 10.7.2010 gửi Đức Cha Micae)

Ngày 18 tháng 3 năm 2015: chịu chức Phó Tế, do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh

5 năm qua Thầy sống ân thầm trong Toà Giám Mục với chức vụ Phó Tế của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Thầy vào Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài.

Cập nhật ngày 09/06/2020