Cáo Phó: Bà Cố Maria Hying

Trong  niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum và Gia đình Yă Marie Andrê Y BYƯ|K

(thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MARIA HYING

Sinh năm: 1930

Địa chỉ : Kon Hra Chôt, Phường Thống Nhất, Thành Phố Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 03g00 sáng thứ Bảy, ngày 06 tháng 6 năm 2020

Hưởng thọ : 90 tuổi

Thánh lễ An Táng cử hành lúc 14g00 chiều thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2020

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ tế

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(06/06/2020) KONTUM