Ông Cố Phaolô A’lun

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Nữ tu Marie Lucia Y Hênh (APL)

(Hiện đang phục vụ tại Nhà Mẹ Ảnh Phép Lạ)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHAOLÔ A’LUN

Sinh năm 1965, tại làng Kon Pia

Địa chỉ: Làng Kon Pia, xã Kon Pia, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Thuộc Giáo Xứ Kon Pia, Giáo Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 07g00 thứ Sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Hưởng dương 54 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 10 giờ 00 thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ sự.

Tại Nhà Thờ Kon Pia, Giáo Hạt Đăk Mót.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHAOLÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

WGPKT(25/10/2019) KONTUM