Tâm Tình Bế Mạc Tĩnh Tâm 2019

Hôm nay, thứ 5, ngày 24/10/2019, 180 Linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ngang qua Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh em linh mục đoàn có những ngày tĩnh tâm thật sâu lắng.

Sự chan hoà qua những nụ cười, cái bắt tay kèm với lời hỏi thăm nhau thật thắm tình thân.
Trị ân Đức Cha Đaminh Nguyễn văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã đốt lên trong anh em linh mục “lửa truyền giáo”, nhắc lại cho anh em về giá trị của đời sống linh mục và sứ vụ mục vụ của mình như thế nào cho hoà cùng nhịp đập của nhân loại, nhất là người mục tử sống giữa đàn chiên.

Bế mạc tuần tĩnh tâm, các Cha được mời gọi lắng đọng tâm hồn bên Thánh Thể Chúa, nguồn dinh dưỡng bồi dưỡng tâm linh, nhất là mỗi linh mục tiến lên bàn thờ Chúa lặp lại lời tuyên hứa của mình ngang qua Tv 25,5: Chúa là phần tuyệt hảo đời con, lạy Chúa! Chính Chúa sẽ bảo tồn gia nghiệp ấy cho con.

Nguyện chúc các mục tử đang làm việc trong vườn nho của Chúa hăng say tiếp tục lên đường trong cuộc hành trình của mình …

Kon Tum, ngày 24/10/2019
Hoa Hải Đường đưa tin