Chầu Mình Thánh Chúa Trong Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng Đoàn,

Để tháng Truyền Giáo Ngoại Thường (10/2019) có ý nghĩa thiêng liêng thiết thực, Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận mời gọi các Giáo Xứ và các Cộng Đoàn Dòng Tu trong Giáo Phận dành riêng 24 giờ để Chầu Mình Thánh Chúa cầu nguyện đặc biệt cho việc truyền giáo trong Giáo Hội.

– Thời gian: từ chiều thứ Tư, ngày 16.10 đến chiều thứ Năm, ngày 17.10.2019.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng Đoàn quan tâm đến lời mời gọi này.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

WGPKT(08/10/2019) KONTUM