Họp Mặt Anh Chị Em Tân Tòng 2019

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Giấy Mời của Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận

GIÁO PHẬN KONTUM

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

THƯ THÔNG BÁO VÀ MỜI DÂNG THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ

NGÀY HỌP MẶT ANH CHỊ EM TÂN TÒNG 2019

Kính trình:

 • Quí Cha quản miền,
 • Quí cha quản hạt,
 • Quí cha đặc trách ban Loan BáoTin Mừng các Hạt,
 • Quí cha xứ trong giáo phận Kontum

Trong năm “truyền giáo ngoại thường 2019” này, Ban LBTM sẽ tổ chức “HỌP MẶT CÁC TÂN TÒNG” cả người kinh lẫn người dân tộc vào 2 ngày:

 • Thứ sáu 18/10: từ 19g00- 21g30: diễn nguyện 
 • Thứ bảy 19/10 :từ 08g30 – 15g30 : học hỏi, chia sẻ, thảo luận, gặp gỡ Đức cha và dâng thánh lễ  tại giáo xứ Hoàng Yên, hạt Chư Prông

Thành phần tham dự: Các tân tòng được rửa tội trong năm 2019 với Chủ đề:     

ĐƯỢC THÁNH TẨY VÀ SAI ĐI (Baptised anh Sent).

Đây là cơ hội để các anh chị em tân tòng có cơ hội cảm nhận niềm vui theo Chúa qua bí tích rửa tội mà họ mới lãnh nhận cũng như khám phá ơn gọi đuọc sai đi  nhân trong tháng truyền giáo ngoại thường này theo chủ đề. Vậy chúng con xin quí cha:

 1. Thông báo và tạo điều kiện cho các thành phần trên về tham dự 2 ngày họp mặt.
 2. Thông báo cho TGM (như đã thông báo) biết chính xác tổng số số người tham dự trước ngày thứ hai 14/10/2019 để tiện việc tiếp đón và sắp xếp. Mỗi tham dự viên đóng góp 20.000.
 3. Đến tham dự dâng lễ đồng tế với Đức Cha vào lúc 14g00 chiều thứ 7, ngày 19.10.2019 (lễ phục trắng) cầu nguyện cho anh chị em tân tòng.

Chúng con xin kính mời quí cha đến gặp gỡ các anh chị tân tòng qua đêm diễn nguyện và tham dự  Thánh lễ Đồng Tế  với Đức cha để khích lệ và cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng trong những bước đầu đời của đời sống đức tin.

                                                  Kontum ngày 09/10/2019

                                                              Hai Lm. Phụ Trách  

Lm. Đa Minh Đinh Quang Vinh  

Lm. Antôn. Phan Tự Cường O.P.

GIÁO PHẬN KONTUM 2019

Chủ đề: Được thánh tẩy và sai đi

* Địa điểm: giáo xứ Hoàng Yên, hạt Chư Prông

* Thời gian:

 • Thứ sáu 18/10: từ 19g00- 21g30: diễn nguyện 
 • Thứ bảy 19/10 :từ 08g30 – 15g30 : học hỏi, chia sẻ, thảo luận, gặp gỡ Đức cha, dâng thánh lễ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM DIỄN NGUYỆN (18/10/2019)

 1. Hành trình của đời sống: cha Chiến và anh em DCCT
  1. Những niềm vui (thú vui) với cuộc sống trần gian
  2. Những lao đao vất vả trong đời sống.
  3. Tìm một hướng đi.
  4. Chứng nhân: 1 hoặc 2 anh chị em chia sẻ về những điều trên. Mc chuẩn bị sẵn câu hỏi. Xin gặp những chứng nhân trước để chuẩn bị cho tốt (không đi lạc đề tài).
 2. Tiếp chạm với Chúa qua những nhà thừa sai: cha Chi và anh em Dòng Phanxicô
  1. Chia sẻ của Cha Giuse Trần Sĩ Tín về người thừa sai trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên: làm dân với dân để hiểu dân – sống chết với sứ mạng, chấp nhận trả giá.
  2. Một lần gặp gỡ của người dân và nhà thừa sai.
  3. Cảm nhận sự gần gũi của Lời Chúa với cuộc đời, với những điều mình đang sống, đang nghe.
  4. Chứng nhân: niềm vui khi tiếp chạm với nhà thừa sai; cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời
 3. Cảm nhận và biến đổi: cha Hoan và anh em Dong Don Bosco
  1. Những thôi thúc trong cõi lòng (tâm chưa an cho dẫu nhận ra những ý nghĩa thực sự của cuộc đời là đâu)
  2. Từ việc gặp gỡ nhà thừa sai, đã giúp anh (chị) gặp Chúa: Chúa trong con người và con người trong Chúa; Chúa thương ta.
  3. Tìm đến Chúa – trong Chúa – được biến đổi. VIỆC CHÚA LÀM.
  4. Chứng nhân: Cảm nhận được VIỆC CHÚA LÀM cho tôi ôi vĩ đại.
 4. Lên đường: cha Tương Lai và anh em Dòng SVD
  1. Niềm vui khi nhận được nguồn ân thiêng
  2. Mong trao ban niềm vui
  3. Hăng hái lên đường – Cùng với Thánh Thần tôi làm chứng.
  4. Chứng nhân: kể chuyện Chúa Giêsu cho người anh em khác.
 5. Sống và sớt chia niềm vui Tin Mừng (Hội dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum)
  1. Thục hiện Tin Mừng hằng ngày
  2. Bài múa: Sống và sớt chia niềm vui Tin Mừng
  3. Hát chung cộng đoàn
  4. Lời nguyện kết thúc

……………………………………………………………………

CHƯƠNG TRÌNH  NGÀY THƯ BẢY ( 19/10/2019)

 • 07h00 – 08h00:      Tiếp đón, tập trung trong nhà thờ
 • 08h00 – 08h20:      Hát sinh hoạt (Thày Mão OP)
 • 08h20 – 09h20:      Khai Mạc – Học hỏi chủ đề “ Được thánh tẩy và sai đi” (cha Cường – OP)
 • 09 h20 – 09h45:      Giải lao
 • 9 h45 – 10h45:       Đố vui theo chủ đề  
 • 10h45 – 11h45:     Giải đáp thắc mắc – Lời chứng của những anh chị em tân tòng (Miền Kontum)
 • 11h45 – 13h15:      Cơm trưa huynh đệ -sinh hoạt văn nghệ “bỏ túi”- lắng đọng
 • 13h15 – 13h30:      Ôn hát cho thánh lễ
 • 13h30 – 14h00:      Đức Cha gặp gỡ
 • 14h 00 – 15h 15:    Thánh lễ đồng tế do Đức cha chủ sự – Nghi thức sai đi.

Kon Tum ngày 05/10/2019

Lm. Đa Minh Đinh Quang Vinh 

Lm. Antôn. Phan Tự Cường O.P.


WGPKT(11/10/2019) KONTUM