Thông Báo Chức Việc Miền Kontum (16/07/2019)

THÔNG BÁO NGÀY CHỨC VIỆC MIỀN KONTUM

Địa điểm: Nhà thờ Phương Nghĩa.

Thời gian: từ 08g30 đến 14g00. Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019. 

Thành phần tham dự: Tất cả các chức việc thuộc các giáo xứ Miền Kon Tum.

Nội dung: Học hỏi, chia sẻ về Quy Chế và Nội Quy Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.

(Tài liệu sẽ được trao trong ngày hôm đó.)

Chương trình sẽ thông báo sau.

Kính mời các chức việc tham dự đầy đủ và xin Quý Cha đồng tế cùng với Đức Giám Mục cầu nguyện cho các chức việc vào lúc 11g00 cùng ngày.

Kon Tum, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Phụ trách Ban Chức Việc Miền Kon Tum

Lm. Gioan Nguyễn Đức Hòa


GPKONTUM(08/07/2019) KONTUM