Thư Mời Họp Mặt Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

GIÁO PHẬN KON TUM

BAN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

     

THƯ MỜI

Họp Mặt Truyền Thông

Kính gửi :   Quý Cha,  Quý Bề trên Hội Dòng,

Quý vị phụ trách truyền thông các đoàn thể,

Quí vị phụ trách truyền thông tại các Giáo xứ và Cộng đoàn

Kính thưa quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em làm công tác truyền thông trong các Giáo hạt, Giáo xứ, cộng đoàn tu sĩ và các đoàn thể trong Giáo phận,

Lễ Chúa Thăng Thiên – Chúa Nhật 21/05/2023 cũng là ngày Giáo Hội cầu nguyện cho Mục vụ Truyền thông Xã hội.

Được sự chấp thuận của Đức Cha Giáo phận, và để sống tinh thần “củng cố hiệp thông”, đồng thời đẩy mạnh sự hiểu biết và cộng tác về truyền thông trong Giáo phận, Ban Mục vụ Truyền thông tổ chức cuộc gặp gỡ các nhân sự liên quan đến lãnh vực truyền thông trong toàn Giáo Phận vào dịp Lễ này.

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận kính mời uỷ viên / nhân sự truyền thông của các Giáo xứ / Hội Dòng / Hội Đoàn (do quý Cha, Quý vị phụ trách giúp giới thiệu, đề cử), đến tham dự ngày Họp Mặt Truyền Thông của Giáo phận.

– Thời gian : từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 30 vào Thứ Hai ngày 22/05/2023

– Địa điểm : tại Trung Tâm Mục Vụ GP Kon Tum (146 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum).

Xin quý Cha và quý bề trên cho chúng con thông tin của người tham dự (tên, số điện thoại, Giáo xứ hoặc hội dòng) trước ngày 16/05/2023.

Chúng con chân thành cảm ơn Quý Cha và tất cả Quý vị hoạt động truyền thông, và rất mong được đón tiếp Quý Cha và Quý vị.

Mọi thông tin liên lạc:

Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn

Email: sonvocvk@gmail.com

Phone: 0977251278

Kon Tum, ngày  08   tháng  05   năm 2023

Ban Mục vụ Truyền Thông GP Kon Tum

Trưởng Ban

Lm. Tađêô Võ Xuân Sơn

WGPKT(17/05/2023) KONTUM