Thư Mời Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Võ Lâm 29.04.2023

Thư Mời

V/v: Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Nhà Thờ Võ Lâm


Trân trọng kính mời quý Đức Cha, Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân và anh chị em hiệp thông tham dự và cầu nguyện cho Giáo Xứ Võ Lâm – Gp Kon Tum

Thứ Bảy, ngày 29/04/2023

 

 

WGPKT(30/03/2023) KONTUM