Curia Kontum: Hội Viên Legio Mariae Mừng Kính Lễ Truyền Tin

Sáng ngày 08/04/2024, vào lúc 5h00 tại nhà thờ Chính tòa Kontum, Curia Kontum đã tổ chức mừng lễ Truyền Tin cho các hội viên Legio Mariae. Linh mục Giacôbê Trần Tấn Việt, Linh giám và là Cha sở giáo xứ Chính tòa đã hiện diện huấn đức, tham gia nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ và cử hành Thánh lễ.

Nhờ tiếng “Xin vâng” của Mẹ mà Đức Giêsu Kitô đã giáng trần để cứu chuộc nhân loại. Nguyện xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con là những con người tội lỗi, đang luôn khao khát tìm về chốn thiên đàng, cùng Mẹ bước đi trên con đường đầy chông gai của những cám dỗ, dục vọng dưới thế trần. Và xin Mẹ dìu bước chúng con đến với Chúa là nguồn mạch sự sống.

Hôm nay cũng là bổn mạng của Curia Kontum, cộng đoàn sốt sắng cầu nghuyện xin Mẹ bổ sức cho các hội viên và nhắc nhớ mỗi hội viên là một chiến sĩ trung kiên, và mỗi một tràng hạt Mân Côi cùng Mẹ cầu nguyện là tấm khiên chắn bảo vệ khỏi sa chước cám dỗ, và mang lại những ơn ích thiêng liêng.

Xin Mẹ nhậm lời chúng con.

Theo Văn phòng Giáo xứ Chính tòa

BBT MVTT GP Kon Tum

WGPKT(10/04/2024) KONTUM

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Curia-Kontum-9-1024x683.jpg