Bộ Giáo Lý Đức Tin: Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò Bị Vạ Tuyệt Thông Vì Ly Giáo

Thứ Sáu, ngày 05/7/2024, trong một thông cáo, Bộ Giáo lý Đức tin tuyên bố Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, cựu Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ bị vạ tuyệt thông tiền kết “latae senntiae”, vì không công nhận tính hợp pháp của Đức Giáo Hoàng và Công đồng Vatican II.

Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, quyết định được đưa ra tại Đại hội của Bộ, ngày 04/7/2024, kết luận về thủ tục hình sự ngoài tư pháp được đề cập trong Bộ Giáo luật điều 1720, và dựa theo điều 751 và điều 1364 của Bộ Giáo luật, cựu Sứ thần Toà Thánh bị vạ tuyệt thông vì ly giáo.

Thông cáo tiếp tục: “Những tuyên bố công khai của Tổng Giám Mục Viganò thể hiện việc ngài từ chối công nhận và phục tùng Đức Giáo Hoàng, từ chối hiệp thông với các thành viên của Giáo hội, cũng như tính hợp pháp và huấn quyền của Công đồng Vatican II”.

Thông cáo báo chí lưu ý, quyết định do Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra, dựa theo giáo luật khoản 1, điều 1364, vì thế trong trường hợp này việc tha hình phạt chỉ dành riêng cho Tòa Thánh.

Cuối cùng, tuyên bố cho biết: “Quyết định này đã được thông báo tới Tổng Giám Mục Viganò vào ngày 05/7/2024”.

Trong những năm gần đây, nhiều lần cựu Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ đã tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như của Công đồng Vatican II.

Theo Bộ Giáo luật (điều 1331, khoản 1), cấm người bị vạ tuyệt thông: tham dự cử hành Hiến Tế Thánh Thể và bất cứ nghi lễ phụng vụ nào khác bằng bất cứ cách nào với tư cách là thừa tác viên; cử hành các bí tích hay các á bí tích, và lãnh nhận các bí tích; thi hành các giáo vụ, các thừa tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào, hoặc thực hiện những công việc lãnh đạo.

Khoản hai của điều 1331 liệt kê những hậu quả xảy ra sau khi việc dứt phép thông công tiền kết được chính thức tuyên bố.

Dứt phép thông công được coi là một hình phạt như “thuốc chữa lành” nhằm kêu gọi người phạm tội ăn năn sám hối. Như vậy, Giáo hội luôn hy vọng người bị vạ tuyệt thông sẽ trở lại với sự hiệp thông.

 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (06.07.2024)