ĐHY Parolin: Ai Yêu Thương Và Gìn Giữ Hoà Bình Có Chúa Ở Bên Cạnh

Ngày 18/7, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh đã dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu nhân kỷ niệm 900 năm ngày mất của Thánh Giám mục Bruno Segni, đấng bảo trợ của vùng Lazio. Ngài mời gọi mọi người dấn thân cho hoà bình và bảo vệ Giáo hội theo gương Thánh Bruno.

Trong bài giảng Thánh lễ, nhắc đến cuộc chiến ở Ucraina, và nền hoà bình mà thế giới đang cần, Đức Hồng Y nói Thánh Bruno giải thích hoà bình là một trong những đức tính làm cho Giáo hội trở nên xinh đẹp. Thánh Giám mục đề cập đến trận đại hồng thuỷ trong Kinh Thánh. Trong trình thuật này, chim bồ cầu khi trở về ngậm một cành ô liu, điều này gợi đến Chúa Thánh Thần, Đấng dường như muốn nói với mọi dân nước: “Hãy có hoà bình, gìn giữ hoà bình, yêu thương hoà bình, không có hoà bình không ai có thể nhìn thấy Chúa, và Thiên Chúa của hoà bình và tình yêu sẽ ở với anh chị em”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng đây là những lời có tác động lớn và có khả năng minh họa đầy đủ hình ảnh người tôi tớ trung thành của Giáo hội. Thực vậy, Thánh Bruno là tôi tớ trung thành của Chúa, nhưng cũng là một nhân vật chính vĩ đại của cái gọi là cuộc Cải cách Grêgôriô, đã đóng góp rất nhiều cho sự tự do của Giáo hội, vốn luôn là điều kiện thiết yếu, ngày nay cũng như vào thời đó để loan báo Tin Mừng. Ngài đã xác tín về sự cần thiết thực hiện một cuộc cải cách mạnh mẽ xóa bỏ sự mại thánh, nghĩa là việc mua bán chức vụ trong Giáo hội.

Quốc vụ Toà Thánh chỉ ra những lời dạy của Thánh Giám mục theo Tin Mừng Thánh Gioan: Ngài yêu mến và bảo vệ Giáo hội vì đó là “Người Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên”. Không giống như lính đánh thuê, những người làm việc không phải vì tình yêu quê hương thiên đàng, nhưng vì lợi ích và phần thưởng chóng qua đời này, vì khi thiếu tình yêu họ sẽ chạy trốn khi gặp nguy hiểm; mục tử của Chúa, Thánh Bruno không chạy trốn, vẫn kiên quyết bảo vệ sự thật.

 

Ngọc Yến – Vatican News

Nguồn: Vatican News (20.07.2023)