Đức Thánh Cha Mời Gọi Các Tín Hữu Mở Cửa Tâm Hồn Đón Đức Mẹ

Nhân dịp tượng Đức Mẹ Fatima thánh du đến Giáo phận Termoli của Ý từ ngày 27/4 đến 05/5, vào ngày 24/4, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho giáo phận và nói: “Khi Đức Mẹ gõ cửa tâm hồn anh chị em, hãy nói: Xin mời Mẹ. Mẹ biết rõ hơn con những việc con đã làm, những vấn đề con gặp phải… Anh chị em hãy mở lòng cho Đức Mẹ”.

Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp: “Anh chị em thân mến, anh chị em đang có một lễ lớn bởi vì anh chị em có một cuộc viếng thăm quan trọng: Đức Mẹ  đến viếng thăm chúng ta. Đức Mẹ đến với giáo phận, giáo xứ, bước vào nhà, vào gia đình của anh chị em”.

Đức Thánh Cha nhận xét về cách viếng thăm của Đức Mẹ: Mẹ rất lịch sự, không xông vào ào ào, nhưng gõ cửa. Mỗi người phải trả lời. Mẹ gõ cửa tâm hồn, lương tâm, nhà và gia đình. Mỗi người có thể nói “Xin mời vào”; hoặc có thể nói “Nhưng hôm nay con không thể đón tiếp, xin mời trở lại ngày mai”; và ngày mai cũng nói như vậy.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha cảnh báo phải cẩn thận, không thể nói “hôm nay không thể, ngày mai thì được”, và “ngày mai được”, “ngày kia thì không” … và cứ như vậy. Không được như vậy. Phải cẩn thận. Khi Đức Mẹ gõ cửa thì phải nói “Xin Mẹ vào. Mẹ là thành phần của gia đình”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Khi Đức Mẹ gõ cửa tâm hồn anh chị em. Hãy nói: Xin mời Mẹ. Mẹ biết rõ hơn con những việc con đã làm, những vấn đề con gặp phải… Anh chị em hãy mở lòng cho Đức Mẹ”.

Đi vào thực tế, Đức Thánh Cha nói mặc dù Đức Mẹ sẽ đến bằng trực thăng, nhưng sau đó Mẹ sẽ gõ cửa gia đình và tâm hồn các tín hữu. Vì thế ngài khuyên mọi người hãy nghĩ đến điều này: “Hôm nay Đức Mẹ đến với chúng ta. Mẹ đang gõ nhiều cánh cửa, trong đó cũng có cửa tâm hồn tôi. Tôi trả lời Mẹ như thế nào?”

Và ngài kết thúc: “Hãy can đảm: Thiên Chúa tha thứ tất cả. Hãy tiến lên và can đảm. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Và xin cầu nguyện cho tôi”.

 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (24.04.2024)