Đức Thánh Cha Tiếp Các Thành Viên Khoá Họp Của Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích

Sáng thứ Năm ngày 08/02, Đức Thánh Cha tiếp gần 100 tham dự viên khoá họp toàn thể của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, ngài mời gọi mọi người tiếp tục dấn thân huấn luyện phụng vụ cho các thừa tác viên chức thánh và giáo dân.

 

Vatican News

Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha nằm trong chương trình khoá họp của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích tại Vatican, từ ngày 06 đến ngày 09/02, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Arthur Roche, với chủ đề: “Các con hãy đi chuẩn bị lễ Vượt Qua cho chúng ta. Những tiến trình huấn luyện phụng vụ cho các thừa tác viên chức thánh và giáo dân”.

Mở đầu bài nói chuyện, đề cập đến Hiến chế Sacrosanctum Concilium, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng việc canh tân Giáo hội trong mọi chiều kích là một việc phải làm không ngừng nghỉ. Và phụng vụ là một trong những chiều kích này.

Theo Đức Thánh Cha mục đích của cải tổ phụng vụ – trong bối cảnh rộng lớn hơn của việc canh tân Giáo hội – là để truyền cảm hứng cho việc huấn luyện các tín hữu và thúc đẩy hoạt động mục vụ. Vì thế đào tạo phụng vụ là cần thiết.

Đức Thánh Cha quan tâm đặc biệt trước hết huấn luyện phụng vụ cho các linh mục, để làm sao các mục tử có thể đồng hành với các tín hữu trong sự hiểu biết mầu nhiệm thánh. Ngài khuyến khích các tham dự viên của khoá họp tiếp tục dấn thân để các linh mục có thể dẫn đưa dân Chúa đến đồng cỏ tốt tươi của cử hành phụng vụ, nơi việc loan báo Chúa Kitô đã chết và sống lại trở thành trải nghiệm cụ thể về sự hiện diện của Người, biến đổi cuộc sống.

Trong việc huấn luyện này Đức Thánh Cha mời gọi Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích cộng tác với Bộ Văn hoá và Giáo dục, Bộ Giáo sĩ và Bộ Tu sĩ, như thế mỗi thực thể có thể đóng góp phần cụ thể của mình. Nếu “phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội” (Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 10) thì cần phải đảm bảo việc đào tạo các thừa tác viên chức thánh cũng ngày càng mang dấu ấn khôn ngoan phụng vụ, cả trong chương trình giảng dạy nghiên cứu thần học và trong kinh nghiệm đời sống chủng viện.

Vẫn tiếp tục nói về việc đào tạo phụng vụ, Đức Thánh Cha hướng đến dân Chúa. Bắt đầu với các cộng đoàn quy tụ vào ngày của Chúa và các ngày lễ của năm phụng vụ, đó là dịp cụ thể trước tiên cho việc đào tạo phụng vụ. Ngoài ra những dịp khác như cử hành lễ bổn mạng, các Bí tích khai tâm Kitô giáo cũng là cơ hội để đào tạo phụng vụ cho dân Chúa, giúp mọi người tái khám phá và đào sâu ý nghĩa của việc cử hành mầu nhiệm cứu độ.

Cuối cùng, nhắc lại chủ đề của khoá họp “Các con hãy đi chuẩn bị lễ Vượt Qua cho chúng ta”, Đức Thánh Cha nói: “Đây là lệnh của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, một lời khẩn cầu yêu thương: dấn thân huấn luyện phụng vụ có nghĩa là đáp lại lời mời gọi này để chúng ta có thể ăn mừng lễ Vượt Qua và sống Phục Sinh cá nhân và cộng đoàn”.

 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (08.02.2024)