Trực Tiếp Thánh Lễ An Táng Đức Bênêđictô XVI Lúc 15g30 Theo Giờ Việt Nam, Ngày Thứ Năm, 5-1-2023

Thánh lễ an táng Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ được Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 9g30 theo giờ Roma (tức 15g30 theo giờ Việt Nam), ngày thứ Năm, 5-1-2023. Chương trình trực tiếp do Vatican News Tiếng Việt thực hiện.

Nguồn: Kênh YouTube Vatican News – Tiếng Việt
Theo: WHĐ (05.01.2023)
WGPKT(05/01/2022) KONTUM