Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ Lá Do Đức Thánh Cha Chủ Sự

Múi giờ: 10:00 giờ Roma ; 16:00 giờ Việt Nam

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá do Đức Thánh Cha chủ sự tại Quảng trường thánh Phêrô
Múi giờ:
– Giờ Roma: 10:00
– Giờ Việt Nam: 16:00

Nguồn: Vatican News Tiéng Việt (21.03.2024)