Huy Hiệu Giám Mục Của Đức Cha Đa-Minh Đặng Văn Cầu

Trái tim: Biểu tượng của Thánh Tâm Chúa Giê-su – bổn mạng đệ nhất Giáo phận Thái Bình.

Ngôi sao: Biểu tượng của Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội – bổn mạng đệ nhị Giáo phận Thái Bình.

Con thuyền: Biểu trưng cho Giáo phận Thái Bình – một giáo phận miền đồng bằng ven biển, với hệ thống sông ngòi dày đặc, có lịch sử truyền giáo ghi dấu ấn noi những con thuyền.

Cuốn sách, cây gậy, ngọn đuốc: Biểu tượng của Thánh Đa-minh – bổn mạng của Đức Giám mục; đồng thời nhắc đến 3 nhiệm vụ của giám mục: giảng dạy (cuốn sách), thánh hóa (ngọn đuốc), quàn trị (cây gậy).

Khẩu hiệu giám mục: “Ecce Venio – Này con xin đến” được trích từ Tv 39, 8. Đức Giám mục muốn mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a, luôn sẵn sàng tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống cũng như sứ vụ.

 

Nguồn: giaophanthaibinh.org
WGPKT(09/11/2022) KONTUM