Trực Tiếp: Nghi Thức Làm Phép TTMV Giáo Phận Hải Phòng Và Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng Giáo Phận

Thánh lễ bế mạc Đại hội XIV – Hội đồng Giám mục Việt Nam

Chương trình:

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019

08h00: Đón tiếp

09h00: Làm phép Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

09h30: Thánh lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giáo phận Hải Phòng và bế mạc Đại hội XIV – Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ban truyền thông Giáo phận Hải Phòng

WGPKT(04/10/2019) KONTUM