Chiêu Sinh Yao Phu 2019

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo chiêu sinh 2019 của Ban Yao Phu Giáo Phận:

WGPKT(25/07/2019) KONTUM