Khóa Linh Thao – Giáo Phận Kontum

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Giáo Dục Giáo Phận:

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ,

Các bạn sinh viên quý mến!

Như mọi năm, vào dịp hè, Dòng Tên có tổ chức khoá Linh Thao cho các bạn sinh viên thuộc Giáo Phận Kontum hoặc đang học tại Giáo Phận Kontum.Năm nay, khoá Linh Thao được tổ chức như sau:

* Thời gian: bắt đầu từ 16h00 ngày 02/8 đến 16h00 ngày 8/8/2019

* Địa điểm: Cộng Đoàn Phaolô Plei Chuet (rẫy), thành phố Pleiku

  • Lệ phí tham dự: 250.000 đ/người.
  • Hạn chót đăng ký: 01/8/2019.

Kính xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ thông báo cho các bạn sinh viên thuộc giáo xứ hoặc đang nội trú trong các cộng đoàn được biết.

Để đăng ký, xin liên hệ:

+Cha Đình Phục Sj: 0919666990

+Cha Thanh Tùng: 0973263044

+Cha Hùng Sơn: 0986597893.
Chúng con kính cám ơn quý Cha và quý Tu sĩ

Ban Giáo Dục giáo phân Kontum.
Lm. Paul Nguyễn Hùng Sơn

WGPKT(25/07/2019) KONTUM