Giáo Xứ Bon Ama Djơng: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Đức Mầu

          Hôm nay, thứ Sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022, cộng đoàn dân Chúa gồm anh chị em Jrai đang được quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế chăm sóc mục vụ và cả người Kinh có mối liên hệ đã về với giáo xứ Bon Ama Djơng để cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Đức Mầu. Cha Cố Phêrô chính là linh mục nhạc sĩ Hoàng Đức (cha Cố Phêrô thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại). Cha Cố Phêrô đã sáng tác nhiều bài thánh ca, trong đó có nhiều bài rất phổ biến như: Hành Trang Người Trẻ, Người dẫn con đi, Tôi thâm tín, Bước người đi qua, …

          9 g 30, sau khi cộng đoàn nghe sơ lược tiểu sử của Cha Cố Phêrô, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ. Tiểu sử của Cha Cố phần nào họa lại cuộc đời của một tu sĩ thừa sai luôn hướng cuộc đời mình đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cách đặc biệt cho anh chị em Jrai. Cha Cố Phêrô là một trong bốn vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên tham gia vào sứ vụ Jrai.

          Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha Maccô Bùi Duy Chiến – Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Nhà Pleiku. Cùng hiệp thông trong Thánh Lễ có Cha Quản Hạt Ayunpa và cha phó xứ Phú Bổn, Cha Bề Trên cộng đoàn dòng Đaminh đang phục vụ tại giáo phận Kontum, Cha Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh, C.Ss.R. – Chánh xứ Bon Ama Djơng, Cha Bề Trên cộng đoàn DCCT Mang Yang, Cha Bề Trên cộng đoàn DCCT Buôn Ma Thuột, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ cánh đồng truyền giáo thuộc giáo phận Kontum và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ cùng quý nam nữ tu sĩ. Đặc biệt có sự hiện diện của gia đình người em út của Cha Cố Phêrô đến từ thành phố Kontum và các cháu nữa.

          Cha Maccô ngỏ lời chào quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn cũng như mời cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô trong Thánh Lễ này.

          Sau khi Cha Batôlômêô công bố Tin Mừng, Cha Giuse Trần Sĩ Tín chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Cha Giuse nói với cộng đoàn là Cha nhận chia sẻ trong Thánh Lễ này vì Cha Giuse là người còn lại trong nhóm thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên tham gia vào sứ vụ Jrai và dĩ nhiên là người đương thời với Cha Cố Phêrô.

          Cha Giuse mời cộng đoàn cùng hướng đến cũng như cùng tin tưởng cảm tạ đội ơn Cha vì Cha đã yêu thương những người Cha chọn … Vì tin như thế nên cộng đoàn phó thác cha Cố Phêrô trong tình thương của Thiên Chúa. Cha Giuse kể lại kỷ niệm của những ngày sống với nhau và với sứ vụ Jrai với Cha Cố Phêrô. Cha Giuse điểm cũng như hát lại các bài hát mà Cha Cố đã sáng tác. Cách đặc biệt Cha Giuse nhắc lại nguồn gốc của bài hát rất nổi tiếng “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời …”. Bài hát đó sáng tác nhân dịp Cha Giuse lãnh sứ vụ linh mục ngày 8 tháng 12 năm 1972 tại Bon Ama Djơng. Cha Giuse cứ nhấn đi nhấn lại tinh thần của nhóm đó là cầu nguyện với Thánh Kinh để nhờ đó nuôi dưỡng đời sống đức tin của anh chị em Jrai …

          Trước khi Thánh Lễ khép lại, em út của Cha Cố đã đại diện gia đình ngỏ lời cảm ơn quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa. Người em này cũng nói lên ước nguyện của Cha Cố là hoàn thành bản dịch Thánh Kinh sang tiếng Jrai và được chết giữa anh chị em Jrai. Cùng với quý Cha, gia đình sẽ thực hiện nguyện ước của Cha Cố là in Thánh Kinh tiếng Jrai.

          Quý cha và cộng đoàn cùng niệm hương trước di ảnh của Cha Cố sau phúc lành từ linh mục chủ tế. Ước mong của mọi người đó là xin Chúa thương mau đón nhận Cha Cố Phêrô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

          Sau những biến cố thăng trầm của cuộc đời, Cha Cố đã hoàn thành sứ mạng của mình và đã chết trong Dòng. Như lời của Cha Thánh Anphongsô thì ai bền đỗ trong dòng, chắn chắn sẽ được cứu độ thì chúng ta cũng tin Cha Cố Phêrô sẽ được hưởng ơn cứu độ.

          Chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn Chúa với Cha Cố Phêrô với 80 năm tuổi đời, 59 năm khấn dòng và 52 năm linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế. Và rồi chúng ta cũng không quên cảm ơn vì dòng nhạc đặc biệt, những bài giảng thật hùng hồn và nhất là lửa truyền giáo cũng như những di sản mà Cha Cố Phêrô đã để lại cho chúng ta. Ghi ơn và tiếp tục cầu nguyện cho Cha Cố để rồi khi Cha Cố gần Chúa, Cha Cố sẽ chuyển cầu cho sứ vụ truyền giáo nơi mỗi người chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR
WGPKT(06/08/2022) KONTUM