Khai Mạc Khóa Huấn Luyện Ca Trưởng – Hè 2023

Sáng ngày 17 tháng 07 năm 2023, Ban Thánh Nhạc Giáo phận Kon Tum đã khai mạc Khóa huấn luyện ca trưởng ở trình độ sơ cấp và trung cấp vào lúc 8 giờ, tại Nhà Mục Vụ Giáo phận (146 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum).

Gần 400 ca trưởng, ca viên ghi danh tham gia khóa học này, đến từ 2 vùng Kon Tum và Gia Lai.

Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, trưởng Ban Thánh Nhạc điều hành khóa học, với sự hỗ trợ của Cha GB. Trần Minh Đức, quý Thầy, quý ca trưởng, nhạc công…của các giáo xứ. Đội ngũ giảng viên gồm Thầy nhạc sĩ Ngọc Linh và các cô giáo thanh nhạc Thanh Trang, Thanh Sương, thầy Trần Nhân Tôn.

Khóa học được chia làm 4 lớp:

1. Lớp dành cho những người đang là ca trưởng/ đang trực tiếp điều khiển ca đoàn trong trong các giáo xứ, giáo họ, dòng tu.

2. Lớp nâng cấp dành cho các ca trưởng đã qua khóa huấn luyện sơ cấp hè năm ngoái vào tháng 08/2022.

3+4. Lớp dành cho tất cả các học viên lần đầu học nhạc lý, thanh nhạc, dự bị ca trưởng.v.v.

Khóa học kéo dài một tuần từ thứ hai ngày 17/07/2023 và sẽ kết thúc vào thứ bảy ngày 22/07/2023. Các học viên tùy theo lớp sẽ được ban giảng huấn hướng dẫn về Vai trò và trách nhiệm của ca đoàn và ca trưởng Thánh nhạc, Xướng âm đánh nhịp, Học nhạc: đánh nhịp và phác họa tiết tấu (thực hành), Nghệ thuật đánh nhịp.v.v.

Ban tổ chức sẽ cung cấp tài liệu học tập, lo bữa trưa và chỗ ở cho những học viên có nhu cầu ở lại.

Ca đoàn và ca trưởng Thánh nhạc có vai trò và trách nhiệm rất quan trọng trong phụng vụ tại các giáo xứ, giáo họ. Việc đào tạo các ca trưởng, ca viên Thánh nhạc không chỉ nhằm cho phục vụ cử hành phụng vụ hiện tại, mà còn mục đích chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa trong tương lai.

Minh Sơn

WGPKT(18/07/2023) KONTUM