Linh Mục Đoàn Giáo Phận Kon Tum Tĩnh Tâm Tháng 03/2023

Ngày 07/03/2023, Linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum đã tề tựu về tĩnh tâm tại Tòa Giám Mục.

Mỗi dịp tĩnh tâm, là dịp để quý Cha trở về với mái nhà chung. Đây là thời gian quý báu đặc biệt để giúp quý Cha gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh em Linh mục và cũng là dịp gặp gỡ vị Cha chung của giáo phận trong bầu khí đại gia đình.

4 trọng điểm được hướng đến mỗi dịp tĩnh tâm: – Chia sẻ chủ đề; – Giáo huấn của Giám mục Giáo phận; – Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải; – Chia sẻ mục vụ.

Trong tháng 3 này, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền sau thời gian tu nghiệp tại Pháp, nay trở về với Giáo phận, ngài đã giúp Linh mục đoàn cùng suy tư về đề tài: Củng cố sự hiệp thông trong Giáo Hội, cách đặc biệt suy tư về sự hiệp thông được biểu lộ trên vùng đất truyền giáo Kon Tum.

Cha Pr Nguyễn Văn Hiền trình bày đề tài

Cha Giuse Đỗ Hiệu, Tổng Đại Diện, đã chia sẻ về gia đình ơn gọi trong Giáo phận cũng như thao thức về sự phát triển đoàn thể.

Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu chia sẻ

Trong lời giáo huấn, Đức Cha đã nhắc lại một số quy định chung trong Giáo phận để việc mục vụ Giáo xứ đem lại ích lợi thiêng thiêng cho giáo dân. Đồng thời, ngài cũng nhắc lại cẩm nang Linh mục giáo phận Kon Tum về những mối tương quan của các linh mục và giáo dân, giúp cho giáo dân được gần Chúa hơn.

Đức Cha Aloisiô huấn từ

Sau phần huấn Đức của Đức Cha, Linh mục đoàn đi vào giờ chầu và suy niệm Lời Chúa cũng như lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải.

Cuối ngày tĩnh tâm, Linh mục đoàn đã bầu ra Hội Đồng Linh Mục trong nhiệm kỳ mới.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Giáo phận Kon Tum chúng con. Ước gì sứ mạng Loan báo Tin mừng trên cánh đồng truyền giáo này ngày thêm nhiều thợ gặt đạo đức, trung tín như lòng Chúa mong ước.

Linh Mục Đoàn Giáo Phận Kon Tum Tĩnh Tâm Tháng 03/2023

 

Cát Đằng đưa tin

WGPKT(09/03/2023) KONTUM