Mừng Lễ Thánh Anrê Kim Thông, Bổn Mạng Ban Chức Việc Miền Gialai

Hôm nay, thứ 2, ngày 15/07/2019, Ban Chức Miền Gia Lai có một ngày hội ngộ mừng lễ Thánh Anrê Kim Thông, bổn mạng ban Chức Việc Giáo phận Kontum, tại Giáo xứ Thăng Thiên, Pleiku.

Có khoảng 750 chức việc đến từ các Giáo xứ, Giáo họ trên toàn Miền Gia Lai về tham dự. Cha Đaminh Đinh Quang Vinh đã giúp học hỏi về quy chế và nội quy của Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị ban hành và áp dụng trong toàn Giáo phận Kontum.

– Quy chế HĐMV Giáo xứ gồm có 8 chương và 31 khoản, ký ngày 25/03/2019.

– Nội quy HĐMV Giáo xứ gồm có 10 chương và 62 khoản, ký ngày 31/05/2019.

Xoáy quanh vấn đề cũng nhiều thắc mắc nêu lên và được Cha Đaminh Đinh Quang Vinh giải đáp. Hướng đến một sự đồng nhất, năm 2020, sẽ bầu lại ban Chức Việc Mới trong toàn Giáo phận. Danh xưng Ban Thường VụHội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ từ nay sẽ được thay thế cho tất cả các danh xứng trước.

Hiệp thông trong tâm tình tạ ơn Chúa và mừng kính Thánh Anrê Kim Thông, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận, cùng quý Cha trong Giáo Miền Gia Lai,  dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý Chức Việc được bình an và biết noi gương Thánh Quan Thầy làm chứng cho Tin Mừng của Chúa ngang qua sứ vụ của mình.

Xin thánh quan thầy Anrê Kim Thông luôn cầu bầu cùng Chúa cho quý Chức.

Pleiku, 15/07/2019

Cát Vàng đưa tin

WGPKT(15/07/2019) KONTUM