Ngày Hội Ngộ Hội Đồng Mục Vụ Các Giáo Xứ Giáo Miền Kontum

Hôm nay, thứ 3, ngày 16/07/2019, tại Nhà Thờ Giáo xứ Phương Nghĩa, Giáo hạt Kontum, có gần 300 thành viên thuộc các Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ trên toàn miền Kontum về tham dự ngày họp mặt, mừng lễ kính thánh Anrê Kim Thông.

Cha Gioan Nguyễn Đức Hòa, phụ trách Chức việc Giáo phận Kontum đã hướng dẫn và chia sẻ về Quy chế và nội quy của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, được Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận ban hành và áp dụng trên toàn Giáo phận.

– Quy chế HĐMV Giáo xứ gồm có 8 chương và 31 khoản, ký ngày 25/03/2019.

– Nội quy HĐMV Giáo xứ gồm có 10 chương và 62 khoản, ký ngày 31/05/2019.

Các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đã chia nhóm thảo luận và học hỏi thêm về quy chế và nội quy của HĐMVGX. Nhiều ý kiến phong phú đã giúp khai sáng thêm về vai trò và chức năng của ơn gọi tông đồ giáo dân trong bối cảnh hôm nay, nhất là ngang qua chính ơn gọi của mỗi thành viên trong HĐMVGX.

Trong bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ về cuộc đời và chứng nhân của Thánh Anrê Kim Thông như là mẫu gương cho các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ trong ơn gọi và sứ mạng của mình,  cộng tác với các Cha Xứ  trong việc mục vụ, để xây dựng và loan truyền chân lý đức tin.

Cuối Thánh lễ, Đức Cha cũng nhắc lại vai trò và ơn gọi của mỗi thành viên trong HĐMVGX. Danh xưng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ từ nay sẽ thay thế cho tất cả mọi danh xưng khác trước đây.

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ bao gồm:

          – Cha xứ: Chủ tịch HĐMVGX

          – Ban Thường Vụ (Ban chức việc cũ)

          – Quý biện xóm trong các Xóm giáo hoặc Giáo họ.

          – Trưởng các giới và các đoàn thể.

Ước mong của vị chủ chăn Giáo phận, sau khi công trình xây dựng Nhà Mục Vụ của Giáo phận hoàn thành, mỗi năm không chỉ 1 lần nhưng sẽ là nhiều lần gặp gỡ, học hỏi để giúp cho các thành viên HĐMVGX có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để cộng tác với các Cha xứ trong việc mục vụ giáo xứ thêm phần hiệu quả hơn.

Nguyện xin Thiên Chúa, ngang qua lời chuyển cầu của Thánh bổn mạng Anrê Kim Thông, luôn ban ơn, đồng hành cùng toàn thể gia đình Giáo phận Kontum.

Kontum, 16/07/2019

                                                                        Hoàng Hôn đưa tin

WGPKT(17/07/2019) KONTUM