Bài Huấn Từ Của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng – Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 58

 

Nguồn: Kênh Tông Giáo phận Sài Gòn