Thông Báo Của Tòa Giám Mục Kon Tum Về Việc Xúc Phạm Thánh Lễ Tại Nhà Nguyện Giáo Họ Phaolô, Xã Đăk Nông, Huyện Ngọc Hồi

WGPKT(27/03/2023) KONTUM