Video: Nghi Thức Ban Bí Tích Khai Tâm Cho Một Số Anh Chị Em Tại Kông Chro

Ngày 10/03/2024, Chúa nhật 4 Mùa Chay, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục giáo phận Kon Tum đã đến thăm mục vụ 3 Giáo họ Yang Trung, An Trung và Chư Krey (giáo xứ Đồng Sơn, giáo hạt An Khê, giáo phận Kon Tum). Đây là các giáo điểm vùng sâu vùng xa thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Tại nhà nguyện giáo họ An Trung, Đức Cha Aloisiô đã dâng thánh lễ và cử hành nghi thức ban Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 34 anh chị em dân tộc Bahnar trong vùng.

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum xin giới thiệu đến gia đình giáo phận video sự kiện này. 

 

Mời xem thêm: Đức Cha Aloisiô thăm mục vụ các Giáo Họ huyện Kông Chro và ban Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 34 anh chị em Dự tòng

BMVTT Giáo phận Kon Tum

WGPKT(12/03/2024) KONTUM