Vượt Qua Khủng Hoảng!

Vượt Qua Khủng Hoảng!

Câu hỏi: Cách để tìm được bình an, giữ cân bằng tinh thần trong giai đoạn khủng hoảng tuổi Teen? Trả lời: Chào bạn, Chúng tôi cảm ơn câu hỏi rất thời sự và cần thiết của bạn. Thời sự…

Xem Thêm
Đừng Cám Dỗ Nhau Nhé!

Đừng Cám Dỗ Nhau Nhé!

Câu hỏi: Đi tu rồi, người tu sĩ có được yêu ai đó không? Trả lời: 1. Chuyện cô giáo dân với hai tu sĩ Cô là người Philippines, tầm 40 tuổi, đang chăm sóc chồng vừa qua cơn phẫu…

Xem Thêm