Giáo Xứ Đức Hưng

Giáo Xứ Đức Hưng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Thăng Hưng – H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Hà Hiển Linh Giáo dân: 1.405 Bổn mạng giáo xứ: Đức Kitô Vua vũ trụ Giáo họ trực thuộc: 5 họ và…

Xem Thêm