Thánh Lễ Trao Thẻ Hội Viên Caritas Cho Anh Chị Em Giáo Họ Plei Don (Giáo Xứ Kon Rơbang)

Ngày 20/1/2022 vào lúc 5h sáng, tại Nhà nguyện Giáo họ Plei Don – Giáo xứ Kon Rơbang đã diễn ra lễ trao thẻ Hội viện Caritas cho anh chị em trong giáo họ. Cha Giám đốc Caritas Kon Tum – Giacôbê Trần Tấn Việt đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Tân Hội viên cũng như giải thích thêm về nội quy, nghĩa vụ và các ơn ích mà các Hội viên sẽ nhận được khi gia nhập Hội viên Caritas. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động cách mạnh mẽ trên mỗi Hội viên Caritas nhất là các Tân Hội viên, có lòng mến Chúa yêu người để lan tỏa tình yêu Chúa Ki-tô. CKT

Nguồn: Caritas Kon Tum
WGPKT(21/01/2022) KONTUM