Giáo Xứ Mrông Yố – Ya Ly: 50 Tân Tòng Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Tẩy Trong Đêm Vọng Phục Sinh

Sau 7 ngày tham dự Tuần Thánh, học và sống mầu nhiệm Vượt Qua – Paskha của các dự tòng – cũ và mới tổng cộng 130 người, vào Đêm Vọng Phục Sinh vừa qua, Thứ Bảy Tuần Thánh 30/03/2024, tại nhà thờ Mrông Yố – Ya Ly (giáo hạt Chư Păh), Cha chánh xứ  Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang đã cử hành Bí tích Thánh Tẩy cho 50 anh chị em tân tòng. 

50 anh chị em  tân tòng- với nến Phục Sinh trên tay, mang ánh sáng Chúa Kitô.

28 người nhận Thánh Giá : được xức dầu dự tòng, tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô.

Hơn 40 Akõ Khul quỳ trước bàn thờ tuyên hứa nhận sứ vụ đồng hành đức tin cùng dân làng.

Trong đó có 12 đại diện cộng đoàn nhận nến chia sẻ ánh sáng Chúa Kitô về giáo điểm – nơi có Thánh Lễ Chúa Nhật ít nhiều trong tháng.

Tạ ơn Chúa trong mọi sự !

 

 

Dassis Pham

WGPKT(10/04/2024) KONTUM