Giáo Xứ Phú Bổn

Địa Chỉ

Đường: 186 Trần Hưng Đạo
Thành phố: Thị xã Ayunpa

Phường/xã:
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Gioan Nguyễn Đức Trường
Giáo dân: 2600
Giáo họ trực thuộc: 5

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Phú Bổn  
18h00 Phú Thuận  
Ba 5h00 Phú Nhân  
18h00 Tân Phú  
5h00 Phú Bổn  
18h00 Phú Đức  
Năm 5h00 Phú Bổn  
18h00 Phú Bổn Thiếu nhi
Sáu 5h00 Phú Bổn  
18h00 Tín Lập  
Bảy 5h00 Phú Bổn  
18h00 Phú Bổn Lễ CN
Chúa Nhật
 
5h30 Phú Bổn  
7h30 Phú Bổn Thiếu nhi

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(22/06/2021) KONTUM