Giáo Xứ Đức Bà Biển Hồ

Địa Chỉ

Đường:                      Phường/xã: xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa
Thành phố:               Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Đinh Quốc Trụ, OFM;  Antôn Vũ Văn Chính, OFM
Giáo dân: 1.604
Bổn mạng giáo xứ: Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
     
Ba      
     
     
     
Năm      
     
Sáu      
     
Bảy      
     
Chúa Nhật      
     
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(02/08/2021) KONTUM